۹۰/۰۷/۱۰

با ضربه های تیشه اش- فرهاد

       از قالب سکون

      انسان صخره ای را رویاند :

                                           « برخیز !»

بارید

باران ضربه ها

و با تداوم باران – فرهاد

حجم فضای سرد تهی را انباشت

از دست استغاثه ی تندیس :

                 « ای رود باربد!

                  آیا زبان سنگی تندیس را

                                                   شیرین

                  از دستهاش خواهد خواند ؟ »

                                                                 هوشنگ گلشیری – پیام نوین / مسلسل۸۹

                                                                                               مهر ۴۵پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات