۸۸/۰۲/۱۰

زیر چتر سیاه شب / به حقارت های ساده ی خود می اندیشم / و به هذیان تب آ لود ارواح سرگردان/ ولبخند های موذی امواتی / که مرگشان هنوز / رسمیت نیافته است / زیر چتر سیاه شب /مصلوب بر دار منع ونفی ونهی /ناتوان از احساس سیب/ناتوان از ادارک رنج دستهای کار /ناتوان از مکاشفه ی رابطه ی زمین و هوا / زیستواره ای را تجربه می کنیم / زیر چتر سیاه شب / قدم زنان در خلاء /بر ثقل موج و کف و تاریکی / در حباب های عدم تعادل و بی وزنی /دستخوش بادهایی که از هر سو می وزند / زیر چتر سیاه شب/  روئیده در زمینی / پوشیده از گل های زهر آگین/و قارچ های سمی/ بی هیچ حرفی برای گفتن / آوازی برای خواندن/ و شعری برای سرودن

 عباس عبادی – استعاره های بی گناه – ایده گستر

___________________________________

چهاردهم تیر ماه روز جهانی قلم است . در این وانفسا که قلم ها به ضرس سانسور و محاق عجالتا به مرخصی استعلاجی برده شده اند بنا داریم سرمان را که درد نمی کند دستمال ببندیم و در این روز گرم تابستانی برای خودمان و دوستان همراهمان پپسی باز کنیم ! گو این که می دانیم صد رحمت به پپسی های قدیم که وقتی از سر شیطنت آن را تکان می دادیم و در آن را با لبه ی پیشخوان بقال باشی و کف دست می پراندیم آنچنان ( پ س س س س س ی ) می کرد که …. حالا بماند نمیدانیم این پپسی به پای آن پپسی برسد یا نه ولی تلاشمان را می کنیم . برنامه ی ویژه مان هم رونمایی از مجموعه شعر تازه منتشر شده ای است که در بالا نمونه ای از آن را دیدید . عباس عبادی را بچه های این حوالی خوب می شناسند برای شاعران جوان زحمت زیادی کشیده و البته قصه نویسان را هم …

این بود که تصمصم گرفتیم کفه ی نکوداشت این روز برای (استعاره های بی گناه ) سنگینی کند  امید وارم همه ی دوستان همراه و هم دل را چهاردهم تیر ماه ساعت ۳۰/۱۷ در آمفی تاتر ارشاد دزفول ببینم

 

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات