۸۵/۰۷/۱۲

این پست را اوائل هفته نوشته بودم .گذاشته بودم برای آخر هفته که فرصت داشته باشم . اما دیروز که دوستی تلفنی خبر مرگ عمران صلاحی را داد پنچر شدم . الان هم دست و دلم به کار نمی رفت بیشتر دلم می خواست بخوابم تا کمتر فکر عمران آزارم بدهد آن چهره ی « کلکوتی ! » و آن حرف هایی که می شد با آنها مدتها فکر کرد و خندید و برای دوستان بازگو کرد از برابرم نمی رود. حیف بود عمران .

 

                                                             چرا

مدت هاست بعد از خواندن رمان یا مجموعه داستان کوتاهی چراغ چشمک زن کوچکی مدام در ذهنم روشن و خاموش می شود . خیلی وقت است که دیگر کتاب یا اثری به حافظه ی دراز مدتم راه پیدا نمی کند . گاهی فکر می کنم دچار آلزایمر پیش از موعد شده ام به همین دلیل دو باره وسه باره کتاب ها را می خوانم اما فایده ایی ندارد . به این موضوع فکر کردم که کجای کار عیب دارد. نتیجه این شدکه :   

واقعیت انکار ناپذیر ادبیات امروز ما این است که نویسندگان و شاعران ما دچار بیماری مزمن بی دردی شده اند . «ما» هر روز وهر شب در باتلاق فرو برنده ای دست و پا می زنیم و بیشتر فرو می رویم . ما رنج می کشیم و پاره هایی از وجودمان را قطعه قطعه می خراشیم و به دیگران نشان می دهیم اما هرگز به چرایی آن فکر نمی کنیم روزگاری « چرا » پرسشی فراگیر برای ساختن فردایی بهتر بود . فردایی که الزاما پیچیده نبود و به معنای واقعی کلمه «بهتر» بود نه بیشتر . 

نویسندگان بخشی از ایجادکنندگان چرا ها هستند . چرا یی برای جامعه آنگاه شکل می گیردکه در اولین گام ، نویسنده توانایی خلق پرسش داشته باشد. و فرایند آفرینش هنگامی منعقد می شود که فردیت نویسنده به تکامل رسیده باشد . نویسنده در «تنهایی» خودش به چنان فردیتی می رسد که می تواند در محیطی ماورایی به دست نیافتنی لایه های پنهان حوزه ی شناخت دسترسی داشته باشد . نباید فراموش کرد که تکامل جامعه فرایندی واحد و یگانه است و این یگانگی با فردیت افراد پیوند خورده است. فردیت در ذات خود با جوهره ی شخصیت در آمیخته است و جوهره ی شخصیت خونی است که در رگ های جامعه به جریان می افتد و نبودش یخزدگی فکری ایجاد می کند .

«چرا» کلمه ایی است که با برداشت شخصیت از جهان نمود بیش از یک کلمه ی سه حرفی می یابد و پاسخ به آن تجربه های شخصی و جمعی ودر عین حال ژرف ومتمایزی از جلوه های درونی زندگی و یا نه قدمی فراتر ، بازتاب های مهم و عمیقی از کلی ترین مسائل عصر او را پدیدار می کند …

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات