۸۸/۰۸/۳۰

این جمله را میمون عاقل در فیلم شیر شاه می گوید . با چوب دستی بلندش ضربه ای به سر تیمون می زند ، دستش را سایبان چشمش می کند وبا لهجه ی ترکی! می گوید : « عمیق تر نگاه کن »

این روزها من و زنم مجبوریم که تمام آثار والت دیزنی و پیکسار را در طول روز صد بار نگاه کنیم ! . بسرم بدجوری عاشق این فیلم هاست فکر می کنم اگر قرار بود کنکوری در زمینه برگزار شود خانواده ی ما رتبه ی اول بودند . مدتهاست که مجبوریم تمام صحنه ها ، دیالوگ ها و حرکات شخصیت های کارتونی را بشنویم و یا در اوقات فراغت !! آنهارا اجرا کنیم . بیچاره پسرم .گاهی دلم برایش می سوزد . بعد از دیدن هرکدام از فیلم ها تا مدتها در قالب شخصیت ها فرو می رود : نمو ، پدر نمو ، دوست نمو ، شرک ، فیونا ، خره ، کودا ، کینایی …. گاهی مثل پدر نمو ساعت ها دادمی کشد : نمو کجایی … یا مثل دی یگو در «عصر یخبندان» غرش کنان چنگ و دندان نشان می دهد و می گوید : «من اون بچه رو میخوام… زنده »یا مثل اسکار کوسه نفله کن به سر و صورت من ومادرش مشت می کوبد یا مثل کینایی در «خرس برادر  » خودش را از لبه ی مبل آویزان می کند و داد میزند : کمک کمک دارم توی رود خانه غرق می شوم ….

درسته گفتن یکی یه دونه یا خله یا دیونه مثل این که مال ما از الان نشانه ها را را دارد بروز می دهد اما گاهی رفتار های او چندان هم بی تاثیر برای ما نبوده ! یکی از حرکاتی که مثل ترجیع بند هر روز باید تکرار بشود ومن و مادرش دیگر به آن عادت کرده ایم این است که با چوب دستی یا هر چیز دیگر ضربه ای به کله مان می کوبد ، دست کوچکش را سایبان می کند و با چشمهای کوچکش را تنگ می کند و آرام وشمرده می گوید : «عمیق تر نگاه کن » ما هم باید دستمان را سایبان کنیم و چشممان را به دور تا دور اتاق بچرخانیم و عمیق تر نگاه کنیم گاهی این عمیق تر نگاه کردن البته برکاتی هم داشته ! پیدا کردن گیر سر همسرم ، خودکار من ، باتری قلمی اسباب بازی های خودش ، دکمه ی پیراهن و …

فکرش را می کنم می بینم چی می شد اگر می شد همیشه عمیق تر نگاه کرد . به همه چیز به آدمها ، به اشیاء و به هر چیزی که می شود دید یا ندید

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات