۹۰/۰۷/۱۰

یکی از آفات شرایط فعلی، بداخلاقی و بخصوص کینه‌ورزی است عده‌ای هستند که نانشان در عصبانیت و کینه‌ورزی است. سرمایه این‌ها فحاشی است، دوست ندارند شرایط عادی شود چون در شرایط عادی دیگر کاره‌ای نیستند.     اینجا

 آزادی یکی دیگر از دلایل وقوع انقلاب بود و ملت آن را در تعالیم اسلامی یافت، همچنین پیشرفت و رفاه جزو مهمترین تعالیم اسلام است و همه ادیان واقعی تاکید دارند که فقر به کفر می‌انجامد.

توفیق یک حادثه این است که ببینیم چقدر به هدف نهایی خود نزدیک شده‌ است و برای اینکه ببینیم انقلاب چقدر به هدف غایی خود نزدیک شده، باید ببینیم روح اخلاق چه مقدار در جامعه ‌تحقق پیدا کرده است.

بی‌ادبی یک جامعه را دچار بن‌بست کرده و از ریشه می‌خشکاند و کینه ‌به‌وجود می‌آورد. وقتی ما با هم مشکل داریم، چرا باید به یکدیگر پرخاش کنیم. کینه ریشه محبت و مودت را خشک می‌کند و در این صورت آن جامعه وحدت خود را از دست داده و پس از آن اقتدار ملی‌ خود را از دست می‌دهد که در آن زمان درها بر روی بیگانگان باز شده است و بیگانگان از دل‌های ما وارد می‌شوند….. آنچه که آفت کشور ماست، بداخلاقی‌هایی مثل دروغ، کینه، حسادت و غیره است.          اینجاپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات