۸۹/۰۲/۱۰

نمى‌دانم تا به حال عنوان( مباحث میان رشته اى) را شنیده اید یا نه همانطور که مى دانید رشته هاى‌ علوم انسانى شامل ادبیات و فلسفه و جامعه شناسى و روانشناسى و زبان شناسى و … هستند که هرکدام به تنهایى در کلاسهاى دانشگاهى یا غیر آن تدریس مى شوند اما از آنجائیکه روز به روز در هم تنیدگى این رشته ها خصوصا هنگامى که پاى آفرینش اثر ادبى در بین باشد بیش از پیش خودش را به رخ مى کشد براى شناخت و تاویل اثرى که در خطوط بینابین این رشته ها حرکت مى کند لازم است وجه مشترک میان آنها کشف بشود خط میان( ادبیات و فلسفه) یا ( روانشناسى و جامعه شناسى) و الى آخر این حرکت دوسویه است یعنى هم براى خلق اثر ادبى ‌و هم براى نقد و تفسیر آن به کار هنرمند ، نویسنده ، پژوهشگر مى آید اینجاست که مباحث میان رشته اى اهمیت ویژه مى یابند و کسى مى تواند از پس آنها براید که به هر دو مسلط باشد یا دست کم بى اطلاع نباشد . بعد از جلساتى که پیش از این در کتابسراى سبز برگزار کردم و استقبال خوبى هم شد اما بعد از پنج جلسه ناقص ماند با یک برنامه ى جدید و البته کامل تر و گسترده تر این مباحث را دنبال خواهیم کرد به همین دلیل با همراهى گروهى از مبرز ترین اساتید این رشته که صمیمانه دعوت مرا پذیرفته اند ( با محوریت ادبیات) سلسله جلساتى را که به نظر نمى آید در کل استان  ـ دست کم ـ نظیر داشته باشد برگزار خواهیم کرد بى‌آنکه خواسته باشم بازار گرمى کنم اما به واقع این امر انقلابى در رشد ادبیات مدرن دزفول  ایجاد خواهد کرد و نویسندگان و منتقدین ادبى که از محضر این اساتید بهره مند شوند با کوله بارى از آموخته هاى ناب مسیر ادبى خود را طى خواهند کرد  این جلسات کاملا رایگان است و شرکت براى همه ى‌ علاقه مندان آزاد است تاریخ هر جلسه را متناسب با وقت اساتید تنظیم و اعلام خواهم کرد:

استاد دکتر محمد رضاایرانمنش (جامعه شناسى و فرهنگ)

استاد مهندس فرامرز معتمد ( جامعه شناسى و ادبیات)

استاد دکتر معرف ( نقش تربیتى ادبیات)

استاد سید عزیز رودبندى ( فلسفه و ادبیات)

استاد دکتر حمید رضا اردستانى ( اسطوره و ادبیات)

استاد داریوش رضاپور ( انسان شناسى و ادیبات)

استاد امیر پولادى ( زبان شناسى و ادبیات)

استاد دکتر سراج خرمى (روانشناسى و ادبیات)

استاد دکتر افضلى‌( بررسى ریشه هاى هزار و یک شب)

 موضوع بحث استاد عبدالحمید صائب و استاد سهراب طاووسى را هم در زمان مقرر اعلام خواهم کرد

 حالا خودمانیم به نظر شما بهتر از این هم مى شود ؟ من که براى نشستن پاى صحبت این اساتید ثانیه شمارى مى کنمپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات