۹۰/۰۸/۱۰

دوازدهم آذر ماه ۸۹ دومین جلسه ى انجمن است البته از نوع تنتنانى‌ باید بود تا لذت برد دفعه ى‌ قبل که این طور بود  ربیحاوى ، صادق و جدى با ما سخن گفت و بچه ها کنجکاو و پرسشگر حالا اما رو در رو با ابراهیم گلستان که شناخته شده ترین نویسنده ى روزگار ماست قرار میگیریم نویسنده اى که به طرز عجیبى آثارش را نمى شود نخوانده گذاشت حتى اگر با عقیده اش مخالف باشى در کلام این مرد چه انرژى نهفته است که هر مصاحبه ى‌ او کنجکاوانه چشمها را به دنبال خود می کشاند من نمی دانم اما یک چیز را به قدر بضاعتم شهادت مى دهم که او متعهد ترین نویسنده ى ایرانى است که میشناسم تعهد به قلم به انسانیت به فرهنگ به ادبیات به سینما.

 هرگز از کلامش و عقیده اش کوتاه نیامد و گفت آنچه را اعتقاد داشت و دارد از انتقادات نهراسید از تهمت ها باکى نداشت چرا که به آنچه گفته بود و انجام داده بود تا امروز اعتقاد داشته و دارد حالا همه ‌ى بچه هاى انجمن روز دوازدهم آذر با او به همان روش قبل ( تلفنى ) ساعاتى گفتگو خواهند کرد البته قاضى ربیحاوى عزیز هم که بانى خیر است حضور خواهد داشت در چند هفته ى قبل آثار او را باردیگر مرور کردیم چند تایى از فیلمهاى او را با زحمت پیدا کردیم و دیدیم دوستانى هم که در جلسات نبودند فرصت دارند تا روز موعود مرور کنند البته جایمان خیلى بزرگ نیست صندلى هاى زیادى هم نداریم اما دلمان براى دیدن همه ى دوستان پر پر میزند فوقش مهربان تر مى نشینیم.  اشکالى‌که ندارد؟

 خیابان شریعتى کوچه ى شهربانى پلاک ۱۱۴ روز جمعه دوازدهم آذر ساعت ۱۶

خبر در ایسنا     اینجا

خبر در deznn         اینجا

گفتگوى مهدى یزدانی خرم با گلستان در          اینجا          و         اینجا

و… خیلى جاهاى‌دیگر که خودتان بهتر می دانیدپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات