۹۱/۰۵/۱۳

«الفبا»برایم پایگاهى است که امید وارم به این زودى ها مجبور به ترکش نباشم نزدیک به شش سالى‌از وب نویسى هایم مى گذرد خوبى ها و بدى هاى فراوان دیده ام از آن . بدى هایش گردن اینترنت نیست . کرم از درخت بوده است و خوبی هایش ، که همچنان ادامه دارد .

پرشین بلاگ و بلاگفا دو میزبان  قبلى ام تا آخر رسم میهمان نوازى را پاس نداشتند . شاید گناهشان نبود شاید برای نفس کشیدن مجبور شدند گاهى نامهربانى پیشه کنند . ولى چه مى شود کرد که همه ى‌میهمانان مثل هم نمى اندیشند.

الفبا متولد شده است تا به خودم یادآورى کنم که باید بیاموزم که یادم نرود ریشه هایم کجا هستند که وقتی راه خانه را گم می کنم توی بیابان سرگردان نمانم از دوستان هنرمندم خواستم طراحى ساده و سبکی انجام دهند که دنگ و فنگ زیادی نداشته باشد و همه چیزش توى مشت خودم باشد .  در آینده نیز از دوستانى خواهم خواست که هر از چندى‌ میهمان اینجا باشند تا بى آنکه اداى‌ نشریه اى اینترنتى را دربیاورم  میزبان قلمشان باشم . رنگ آمیزى اش را دوست دارم که رنگهاى مورد علاقه ام هستند و بخشى از مینیاتور استاد فرشچیان بزرگ که الفبا  را مزین کرده است به روح زیبایى آفرین هنر ایرانى‌ و قلم شکسته نستعلیقى که الفبا را جلا داده است

به هر حال زین پس مرا با این پایگاه بشناسید منهم کما فی السابق بر همان عقاید ( آسمان آبی دز)  و ( حقیقت ساده ) خواهم بود گیرم که  پوست انداخته باشم در لباسی نو لینکها هم همان یاران مهربان قدیمی اند به جز یکی دونفر که وبلاگهای تعطیل شده یا غیر فعال دارند از این رو همه ی لینکهای اینجا فعالند و پویا . برای دسترسی به آرشیو( هرچند چیز دندان گیری ندارد ) می توان روی مطالب گذشته کلیک کنید تا باطنمان !‌ بر شما هویدا شود !!

اگر هم با مشکلاتی در باز شدن و بالا آمدن سایت برخورد کردید به من بگویید تا رفعش کنم . قدمتان روچشم و به قول دزفولی ها زین پس ( خوش اومی خیر اومی … )پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات