۸۹/۰۸/۱۰

کتاب آقای قباد آذر آیین  (هجوم آفتاب)را که نشر هیلا منتشر کرده با حضور ایشان نقد میکنیم آقای ابراهیم دمشناس داستان نویس و منتقد هم مهمان ماست که در باره ی این کتاب بیشتر صحبت می کند دمشناس قبلا (نهست) را منتشر کرده و برنده جایزه ی گلشیری بوده است مجید روانجو نقدش را کتبا خواهد فرستاد که خواهیم شنید بقیه دوستان حاضر هم می توانند صحبت کنند. اتفاقا این روزها  قباد آذرآیین در تیتر اخبار ادبی است  کتاب مورد بحث کاندید  جایزه ی جلال شده است که ایشان معترضانهانصراف داده و عطای ۱۱۰ سکه را به لقایش بخشیده  البته این نقد ربطی به این انصراف ندارد ولی خوب انصافا کتابی است که می شود درباره اش حرف زد.

جمعه ششم آذر ساعت ده صبح

دزفول کتابفروشی سبز خیابان شریعتی بین خیام و فردوسی

همه ی دوستان این حوالی را به این جلسه دعوت می کنم .پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات