۸۶/۰۸/۰۸

۸/۸  برای من فقط یاد آور یک چیز است این که رقص واژه ها در گتوند به پایان می رسد حالا گیرم که مجبور باشم بگذارم خاک ها بنشیند  و خلایق هر جنگولک بازی در بیاورند که ۸/۸/۸۶ چه و چه….

این تویی در آن طرف ، پشت میله ها رها

این منم در این طرف،  پشت میله ها اسیر

دست خسته ی مرا

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات