۹۰/۱۱/۱۰

بازم داری می باری

ای دل تنها

هیچی ازت نمونده

ای دل تنها

اون که رفته  دیگه رفته  بر نمی گرده

بسّه چش انتظاری

ای دل تنها

رو کی قسم می خوردی

ای دل تنها

واسه ی  کی می مردی

ای دل تنها

بشکنه این دستایی که نمک نداره

جواب خوبی بدیه

ای دل تنها  …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علی عبد المالکی آن را خوانده نمی دانم کی سروده اما وصف حال منه

 

 

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات