۸۹/۰۷/۱۰

یک بیانیه ی خجالت آور و  خیز برداشتن برای چند پتو ی ۱۵۰۰۰ تومانی حاصل نکوداشت روز خبرنگار در دزفول بود :

این بیانیه هشت بند داشت در بند اول خبر نویسان متعهد شده بودند به ارزشهای اسلامی پایبند باشند  در بند دوم خبر نویسان قرار است تلاش کنند تا با همکاری مسئولان برای شفاف سازی عملکرد آنها همت !!  کنند  در بند سوم خواستار تلاش مسئولان ( و نه خودشان ) برای ارتقای نقش خبرنگار ( خبر نویس فعلی) شدند در بند چهارم از مسئولان خواسته شده بود به (نیاز های اساسی ) خبر نگاران ( ایضا خبر نویسان ) که همانا رفع مشکلات معیشتی !! است توجه کنند در بند پنجم متعهد می شوند برای تحقق مردم سالاری دینی ( ونه وظیفه ی ماهیتی خبرنگار و وجدان و عدالت خواهی و این دست خزعبلات ) بی طرف باشند !! در بند ششم پیگیری (مطالبات) شهروندان ( بخوانید خبرنویسان ) یک اصل و یک محور کاری خواهد بود در بند هفتم تلاش برای ایجاد فضای قانون محور برای رفع( مشکلات)و بلاخره در بند هشتم که شاه بند این بیانیه است لب کلام آمده که از بس تهوع آور است کامل می آورمش : جامعه مطبوعات و اصحاب رسانه از مسئولان و متولیان امور فرهنگی انتظار دارند همانطور که اصحاب قلم همیشه همراه و همگام با آنها هستند بر اساس یک تعهد و تعامل و ادای دین نسبت به جامعه مطبوعات در خصوص رفع تنگناها و تبعیض در خصوص سیاست های تشویقی و حمایتی به خبر نگاران مثل هدایای رئیس جمهوری و تسهیلات و…. اهتمام ورزند

حالم از همه ی خبر نویسانی که اینچنین دریوزه وار چشمشان را بر همه ی آنچه بر جامعه ی مطبوعات و خبر نگاران زحمت کشی که کوله ی زندگی شان را از این مجله به آن مجله و از این روزنامه به آن روزنامه کشیده اندو آخر سر پشت میله ها آرام گرفته اند  می بندند به هم می خوردپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات