۹۰/۰۴/۱۰

اینروزها باید به دنبال مفری گشت تا از فضای سنگین و غبار آلود ی که چشم چشم را نمی بیند  بتوان جایی را دید

بچه های انجمن قصه دزفول امسال هم برنامه ی مفصلی تدارک دیده اند. روز قلم بهانه ای است که در این چند سال و در اوج تابستان اهالی ادبیات را دور هم جمع میکنند تا برای چند ساعتی هم که شده به در مشترک خود بیاندیشند

برنامه ی امسال یک تفاوت مهم هم دارد و آن پاسداشت سه دهه فعالیت ادبی مرتضی سخاوت است مردی که با نمایشنامه های آوانگاردش نقش مهمی در فضای ادبی دزفول و خوزستان داشته است اجرای بسیاری از آثار او در پایتخت و خارج از کشور از او چهره ای خاص در ادبیات نمایشی ساخته است

بنابراین وعده ی ما دوشنبه پانزدهم تیر ماه ساعت پنج و نیم مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول

 شعر میخوانیم ، قصه میخوانیم ، فیلمی را که سیدمرتضی سبزقبا در باره ی آقای سخاوت ساخته میبینیم و کمی هم موسیقی میشنویم . یادتان نرود اگر این حوالی هستید از دستش ندهید .پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات