۸۸/۰۷/۱۰

این روز ها هیچ طور نمی توانم جور دیگری باشم در خانه در محل کار ، خیابان و یا در جمع های ادبی . در انتخابات کذایی شرکت نکردم چون فکر می کردم حداقل می توانم از دزدیده شدن رای ام جلوگیری کنم اما هر صبح  هنگام خوردن صبحانه خیال میکنم که روز قبل با کسی دعوا کرده ام و موقع پایین آمدن از پله ها مدام ذهنم را مرور میکنم تا می رسم پایین و چشمم به خیابان و آدمها می افتد….

چیزی نیست جز حس مشمئز کننده ای که مثل غبار توی ذهنم وول می خورد . همیشه دلم میخواست بیست سالگی ام را در ۱۳۴۰ جشن می گرفتم و سی و هفت سالگی ام را سال ۱۳۵۷ اما این روز ها برای این آرزو به خودم لعنت میگویم .همان بهتر که نبودم و ندیدم . برای آنچه را هم خواندم و فهمیدم و شنیدم فکری کرده ام :

 الیسا را خیلی دوست دارم صدای این ستاره ی لبنانی به من آرامش میدهد و می توانم در لابه لای ترانه های عاشقانه اش خمار بشوم ، به هیچ چیز بدی فکر نکنم ، چشمهایم را ببندم و اشک بریزم ترانه ی ـ اجمل احساس ـ را از بقیه آثارش بیشتر دوست دارم و….  دلتان اگرخواست می توانید گلچین آنها را از اینجا دانلود کنید  .

أجمل احساس فی الکون
قشنگترین حس در تمام دنیا
انک تعشق بجنون
این است که دیوانه وار عاشق بشوی
وده حالی معاک
و من این حس را همراه با تو دارم
خلیتنی أعیش ایام
باعث شدی که من روزهایی رابا تو زندگی کنم
ملیانه بشوق و غرام ذوبنی هواک
سرشار از عشق و اشتیاق و در آتش عشقت ذوب شوم

عاشقک بجنون روحی انا
وجود من دیوانه وار عاشق توست
قلبی المفتون کله منا
تمام قلب من سرشار از امید به عشق توست
ویاک بیعیش احلى هنا
و همراه با تو با بهترین خوشبختی زندگی میکند
حبیبی انا یاروحی انا
عزیز من, وجود من

یا ویلی یاناری
ای وای از آتش عشقم
قولی ازای اداری
به من بگو چگونه عشقم را پنهان کنم
شوقی ولهفه قلبی فقربک حتى واحنا سوی
حتی زمانی که با تو هستم قلبم سرشار از اشتیاق و شور و شوق است
بتنور سنینی وبیکبر حنینی
تمام سالهای زندگیم را نورانی می کنی و عشق من روز به روز بیشتر می شود
قرّب منی تعال فی حضنی واملا حیاتی هوا
به من  نزدیکتر شو و به آغوش من بیا و زندگیم را سرشار از عشق بگردانپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات