۸۵/۰۱/۳۰

۱-  غذا رکن مهمی در فرایند تکامل آدم است. تکامل که می گویم منظورم همه ی شئون است آنچه اما همیشه برای من مهم بوده بعد فرهنگی آن است . در کودکی وقتی بچه های مدرسه با خود غذا می آوردند یا حتی در اردوهای دسته جمعی وقتی غذاها بیرون آورده می شد عذاب من هم شروع می شد یاد ندارم از بخش خوردن غذا دراردو ها لذت برده باشم نگاه های دزدکی و قیافه های خجالت بار و یا نه چشم هایی که از خوشحالی و پز می درخشیدند از برابرم محو نمی شوند غذای من همیشه خوب بود اما از گلویم پایین نمی رفت و ناچار آن را با « بقیه » تقسیم می کردم

  ۲- در جایی خواندم که :  «فرآیند تغذیه عبارت است از ارتباط مواد غذایی با نحوه استفاده بدن از آن برای این که بتواند حد اعلای سلامتی را تأمین کند.به همین منظور تنظیم برنامه‌های غذایی جهت به‌کارگیری اصول علم تغذیه لازم است و برای تنظیم یک برنامه غذایی کامل و صحیح برای یک فرد یا گروهی از افراد، باید شرایط اقتصادی و بهداشتی متفاوت آنها در نظر گرفته شود.» وبعد کلی فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم که منظور از شرایط بهداشتی یقینا شستن دستها قبل از غذا نیست !

۳- هر ۵ ثانیه یک کودک در دنیا به خاطر سوء تغذیه می میرد.

۴-  ایرانی ها عادات غذایی بخصوصی دارند اما نه مثل  همه ی آدمهای کره ی‌خاکی : پرخور هستند ، به ارزش مواد غذایی توجهی ندارند

۵- هفته ی قبل در شهرمان به مدد چند کدبانوی هنرمند جشنواره ای از نوع غذایی برگزار شد . از قرار بانی آن یکی از اهالی وبلاگ نویسی است که پایگاهی تخصصی را هم  در  اینجا  اداره می کند. و به غذا توجهی خاص دارد !!  افسوس که بخت با من برای بازدید یار نبود اما هرچه بود تلاش در خوری بود که جای تحسین دارد در شهری که امکانات مناسبی ندارد و عموما کسی از چنین حرکت های خود جوشی  حمایت نمی کند .اگر دستپخت های خوردنی خانم گل مثل خواندنی هایش باشد که دیگر نور علی نور است

 ۶-  سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است که در پی کاهش تولید مواد غذایی و افزایش قیمت حدود ۳ میلیارد نفر در سراسر جهان با خطر عدم امنیت غذایی روبرو هستند.این رقم معادل نیمی از جمعیت کل جهان است

۷-  (فرهنگ) پشتوانه ی ایجاد و حضور غذاها در سفره و میزغذا و خوردن و عادت های غذایی است که بسیاری از مسائل انسان شناسی ،تاریخ و جامعه شناسی هر اجتماعی را آشکار می کند و از این رهگذار می توان به رفتارهای انسانی آن جامعه هم  پی برد.

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات