۹۱/۰۱/۱۰

 

به سردمهری باد خزان نباید و هست                          به فیض‌بخشی ابر بهار باید و نیست

چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق                        تو را چو لاله دلی داغدار باید و نیست

کجا به صحبت پاکان رسی که دیدهٔ تو                         به سان شبنم گل اشکبار باید و نیست

رهی به شام جدایی چه طاقتیست مرا                      که روز وصل دلم را قرار باید و نیستپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات