۸۷/۱۲/۱۰

خدایا تو را سپاس می گوییم که به (ما) قدرتی عطا فرمودی تا دست آقایان را بخوانیم و در جشنواره ی کذایی ادبیات داستانی خوزستان شرکت نکنیم سال قبل البته خر شدیم و شرکت کردیم و در بد ورودمان به ما تفهیم !! شد که هیئت انتخاب (ما)را اصلا به حساب نیاورده و دو نفر از سه نفر هیئت داوران( محمد ایوبی . احمد بیگدلی) روحشان از داستانهای (ما) اصلا خبر ندارد تا بعد ظهر روز موصوف البته چیزهای دیگری هم به ما تفهیم شد از جمله اینکه اهواز مرکز استان خوزستان است اهواز  دارای تعدادی نویسنده ی گمنام اما (حرفه ای !) است که برخی در پیرانه سری و برخی در عنفوان جوانی هرکدام یک مجموعه داستان پخش نشده دارند و انگیزه هایی برای نشو و نمو  عقده ی حقارت می توان در آنها رصد کرد  از این رو هیئت انتخاب و تصمیم گیری و … با آنهاست   اهواز میزبان است وصد البته صاحب اختیار و تصمیم گیرنده …اهواز اهواز است و آنجا جایی است که ( دوستان ) آمد و شد دارند و هرکس زود تر رسیده باشد و فالوده را خورده باشد خوشحال تر است در آنجا البته فهمیدیم و به چشم دیدیم که دو داور موصوف دقایقی را پس از صرف نهار و ثانیه هایی قبل از اعلام برندگان زیر برگه ای را که در اختیارشان گزارده شد امضا کردند و متن دست نویس !! بیانیه ی پایانی بدو بدو به مجری رسانده شد تا جشنواره !! تمام شود و همه به خانه هاشان برگردند اما امسال به مدد بینش الهی !! به خواسته های مکرر برگزار کنندگان وقعی ننهادیم تا از یک سوراخ مجدد گزیده نشویم آقایان فرمودند جشنواره ی امسال رقابتی نیست و از داور هم خبری نیست نترسید بیایید که باز ما اغماز فرمودیم گفتیم که نه گوارای وجود خر ما سالهاست به دلیل جهش ژنتیکی اصالتا فاقد دم است می مانیم در بر جوی و گذر عمر را مشاهده می کنیم . همین طور هم شد و این خبر را ملاحظه کردیم حال البته بماند که زوج بودن هیئت سینه  زن  داوران !! بخش بامزه ی قصه است و احتمالا در صورت مساوی بودن آرا کار به وقت اضافه و پیداکردن ریشه های (همشهری گری) توسط داوران موصوف وموصوفه خواهد کشید و کسانی بخت برنده شدن دارند که اهوازی ،بختیاری ، یا عرب باشند

حال تو خود دلیل شکر گزاریمان را دریاب …

——————————————–

ته دیگ  ( ۱۶/۱۱/۸۷ ) : پس از افشای گاف جشنواره کذایی ( هشت داور ) دبیر این جمع در یک گردش آشکار زیر سبیلی آن را اصلاح کرد و خیلی راحت یکی از داوران را حذف کرد خبر را در اینجا بخوانید و به تاریخ ها توجه کنید حال توخود حدیث مفصل بخوان از کرامات جشنواره ای که داور خودش را حذف میکند با شرکت کنندگان چه می کند ( جل الخالق )  

——————————————-

دیگ شوران ( ۱۹/۱۱/۸۷ ) : همانطور ی که پیش بینی می شد نتایج داوری !!  یرگزار کنندگان همایش اعلام شد که خبرش را در اینجا  می توانید بخوانید  برندگان دقیقا  اهوازی / عرب و بختیاری اند

از دیگر کرامات این گردهم نشینی این است که اکثر آثار اعلام شده پیش از این در وبلاگهای نویسندگانشان درج شده است برخی از آنها داستانک های چند خطی و برخی داستانهای چند صفحه ای  هستند بنابر این معلوم نیست داوران !!  عزیز با چه معیاری این دو را کنار هم  ارزش گزاری کرده اند اگر وقت داشتید وبلاگ ها را چک کنید و لذت ببریدپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات