۹۳/۱۱/۱۷

Copy of 1_0007«نگاهي به تاريخ بشر نشان مي دهد كه از روزگاران كهن آدمي پيوسته در درون خود در جستجوي چيزي يا كسي بوده كه آن را فراتر از امور عادي بنشاند و با ديده ي تقدس به آن بنگرد . وجود توتم ، تابو و مانند اينها گواه صادق اين گفته است . تقدس گاه به شخص تعلق گرفته و گاه به شي. از ميان اشياء درختان جايگاه ويژه اي دارند… »
اين بخشي از متن پشت جلد است برگرفته از مباحث درون كتاب
بررسي باورها و عقايد مردم بخشي از نگاهي است كه دانش آموختگان رشته ي مردم شناسي بدان اهتمام دارند. ايران سرزمين كهني است كه به دليل قدمتش سرشار از خرده فرهنگ هايي است كه باعث شده اين كشور به تابلويي رنگارنگ از جلوه هاي زيباي عقايد و رسوم اقوام تبديل شود . «درخت سدر مقدس» وبا عنوان فرعي « رويكردي مردم شناختي به باورها ي مردم دزفول پيرامون درخت سدر» اثري پژوهشي در اين حوزه است به قلم استاديار دانشگاه آزاد و دانشجوي دوره ي دكتراي مردم شناسي آقاي داريوش رضاپور.
درخت سدر به دليل سرسبزي آن در تمام فصول سال و نيز پر ثمر بودن آن از برگ تا ميوه و تنه و چوب و نيز مقاومتش در برابر بلاياي طبيعي و عمر بالايش عموما در ميان اقوام از احترام و توجه خاصي برخوردار است اين درخت به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي در خوزستان و خاصه در دزفول به وفور يافت مي شود تا آنجا كه در گذشته هايي نچندان دور كُنارستان هاي بزرگ دزفول و شوشتر از اعتبار و شهرت خاصي برخوردار بوده اند و هرساله در فصل زمستان و بهار برداشت ميوه ي آن يعني كُنار و صدور آن به اقصا نقاط كشورانجام مي پذيرفته است با شروع فصل تابستان چيدن برگ هاي زائد و خشك كردن و كوبيدن و پودر كردن آنها براي تبديل شدن به سرشوي گياهي سِدر از شغلهاي پردرآمد خانوارها محسوب مي شده است عجين شدن اين درخت با زندگي مردم خصوصا در دزفول وشوشتر باعث به وجود آمدن نزديكي هاي عاطفي هم شده است ومردم به دليل سرسبزي آن سيدش مي نامند و داستانها و متلها و نذر و نيازها با آن انجام مي دهند كه نتيجه اش گاهي خرافه وگاهي رنگي از واقعيت هم مي گيرد . حال داريوش رضا پور كه دانش آموخته ي رشته ي مردم شناسي است مطالعات و تحقيقاتش را بر اين درخت استوار و متمركز كرده است كه حاصلش اين كتاب است .
كتاب شامل هشت فصل است : كليات و مفاهيم ، آراء انديشمندان پيرامون درختان ، درختان و نمادها، درختان از ديدگاه اسلام و ديگر اديان ، درختان در فرهنگ ايرانيان ، درخت سِدر مقدس در دزفول ، درخت سدر و روزه ي شاه پريان ، نتيجه گيري
مولف در هر بخش نگاه تحقيقي دقيقي دارد. گفتار او از تعريف انسان شناسي از نگاه نظريه پردازان شروع و به تك تك مفاهيمي كه در راه شناخت و درك صحيح باورها و زمينه ي به وجود آمدن عقايد ديني و غير ديني اقوام مربوط است ختم مي شود.
رضاپور آنها را تحليل و بررسي مي كند تا در آغازين صفحات كتاب با مباحثي كاملا علمي روبه رو شويم . سحر و جادو ، آنيميسم ، فيتيشيسم ،توتميسم ،مانا ، تابو ، اسطور ها و باورها بخشي از سر فصلهاي اين بخشند. در فصل هاي بعدي همانگونه كه از عناوينشان پيداست مولف در راستاي بحث پيش ميرودتا آنجاكه كاملا بر عقايد و باورهاي مردم شهر دزفول در رابطه با اين درخت متمركز مي گردد. استفاده از اشعار شاعران قديم دزفول و نيز مناسك و آدابي كه مردمان روزگار گذشته در مواجه با درخت سدر داشته اند همراه با عكس و تفصيل بخش ديگري از مباحث اين كتاب را به خود اختصاص مي دهد . در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري از كل كتاب مي پرداز كه البته به عقيده ي من چندان نيازي هم به آن نيست .
«درخت سدر مقدس» به عقيده ي من نتنها كتاب مهمي در زمينه ي بررسي بخشي از باورهاي مردم اين خطه است كه كتابي جذاب و خواندني است . به ياد ندارم تا كنون در اين رابطه كتابي اختصاصي چاپ ومنتشر شده باشد. درخت سدر مقدس مي تواند اولين اثر جدي براي سلسله مباحثي اين چنين از باورها و مناسك و عقايد مردم دزفول باشد. عقايد و باورهايي كه اگر بخش هاي خرافه ي آن زدوده و پالايش شود شايد براي آنهايي كه در چنبره اي از تكنولوژي اسير شده اند مفر رها سازي روح وذهن آدمي و پالايش و صيقل آن باشد.
اين كتاب در ۱۸۱ صفحه توسط انتشارات دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۰ در تيراژ ۲۰۰۰ نسخه و به قيمت ۳۴۰۰۰ ريال چاپ و منتشر شده استپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات