۸۶/۰۷/۱۰

  بازی آخر بانو  کی تمام می شود ؟

حکایت پر آب چشم جوایز ادبى در حوزه ى داستان کى قرار است تمام بشود؟ . گویا یک بار پیش از این هم ذکر مصیبتی خوانده بودم . راستش گاهى دلم برای گلشیرى می سوزد . برای فرزانه طاهرى هم . اما هرسال که مى گذرد بیشتر مطمئن می شوم فرزانه طاهرى براى این کار مناسب نیست . نمی دانم چرا احساس مى کنم در رودربایستى گیر کرده یا به قول ژورنالیستها معذورات اخلاقى !. چه اصرارى است هرسال این همه به زحمت بیفتد و براى برپا کردن جایزه اى که اما و فاما دارد هم به خودش هم به گلشیرى و هم به داستان آسیب بزند ؟ شاید اگر نام بلندی در پس این جایزه نبود مثل انتخاب های دیگر می شد بی خیالش شد و از کنارش گذشت . اما به خاطر گلشیری نمی شود . نویسنده ای که حاظر نشد به هیچ وجه از ذات داستان، کوتاه بیاید و کسی را مراعات کند حالا اسمش زینت بخش مسابقه ای است که معلوم نیست چطور دست به انتخاب می زند و یکی مدام باید بیاید توی این نشریه و آن سایت مصاحبه کند ، توضیح بدهد ، توجیه کند دنبال خبر ها بدود تصحیح کند تکذیب کند ….

یکی از کتابهایی که جزء کاندیدا ها معرفی شد( لکه های گل) بود آن را خوانده ام .به توصیه ی دوستی که از من خواسته بود نظرم رادر باره اش بگویم . در اوایل سال زمانی که هنوز بحث جایزه ی گلشیری نبود . فوق العاده مجموعه ی نازلی است . نویسنده آن را برای خیلی ها فرستاده وخواسته بود که نقدش کنند بهارلو ، ابوتراب خسروی ، ایوبی ، امین فقیری و …بسیاری از این نقد ها را دیده و خوانده ام همه آن را ضعیف و دارای اشکالات فنی زیاد دانسته بودند البته هر کسی با حداقل های داستان نویسی می توانست پی ببرد که نویسنده ی آن کتاب بی تجربه و کم مایه است و کتابش هیچ چنگی به دل نمی زند. اما بعد وقتی نام کتاب را در میان کاندیداها دیدم در کنار مثلا(بیرون پشت در) ناصر زراعتی و بعد هم در روز آخر حرفهای نسترن موسوی دبیر جایزه که گفته بود لیست کتابها را برای شصت نویسنده و کارشناس و منتقد فرستاده ایم و کاندیداها درواقع منتخبین آنها هستند چندین علامت سوال برایم ایجاد شد . با فرض صحت یعنی این کتاب برای این شصت نفر صاحب نظر اثر مهمی به شمار می آمده ؟ یعنی کسی که فهمیده (بیرون پشت در ) اثر قابل اعتنایی است با همان درک به این نتیجه رسیده که (لکه های گل)هم همینطور است ؟!‌ من نه با علی صالحی مشکلی دارم نه ناصر زراعتی دوست پدرم است اما هیچ شک ندارم در این انتخابها حفره های خالی زیادی وجود دارد که یک روزی گندش بالا می آید  و فرزانه خانم باید به گلشیری جواب پس بدهد .

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات